Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

heroinandziggypop
22:18
Stanąć oko w oko z własną rozpaczą, lękiem, niemocą, wstydem, agresją - to boli.
— Nosowska
heroinandziggypop
22:18
Albowiem obsesja miłosna wysysa z życia wszelką realność i, stępiając człowieka na inne doznania, uniemożliwia nowe doświadczenie - zarówno dobre, jak i złe.
— Yalom
heroinandziggypop
22:18
22:17
heroinandziggypop
22:17
heroinandziggypop
22:17
3342 61e9 390
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
heroinandziggypop
22:17
3345 64c9 390
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
heroinandziggypop
22:15
9080 4937 390
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
heroinandziggypop
22:14
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
heroinandziggypop
22:12

" – Widzisz – powiedziała – tyle jest tego, co nie znajduje sobie miejsca ani latem, ani jesienią, ani na wiosnę. To wszystko, co jest nieśmiałe i zagubione. Niektóre rodzaje nocnych zwierząt i tacy, którzy nigdzie nie pasują i w których nikt nie wierzy... Trzymają się na uboczu cały rok. A potem kiedy jest spokojnie i biało i kiedy noce stają się długie, a wszyscy posnęli snem zimowym – wtedy wychodzą".

Tove Jansson "Zima Muminków"

Reposted fromhrafn hrafn viakwiatywewlosach- kwiatywewlosach-
heroinandziggypop
22:12
2950 745a 390
heroinandziggypop
22:09
Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po głosie. Nieobecność przybrała wygląd horyzontu. Zero pisze się samo.
— Wisława Szymborska
Reposted frommhsa mhsa viaonmelancholyhill onmelancholyhill
22:17
heroinandziggypop
22:17
heroinandziggypop
22:17
3342 61e9 390
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
heroinandziggypop
22:17
3345 64c9 390
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
heroinandziggypop
22:15
9080 4937 390
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
heroinandziggypop
22:14
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
heroinandziggypop
22:12

" – Widzisz – powiedziała – tyle jest tego, co nie znajduje sobie miejsca ani latem, ani jesienią, ani na wiosnę. To wszystko, co jest nieśmiałe i zagubione. Niektóre rodzaje nocnych zwierząt i tacy, którzy nigdzie nie pasują i w których nikt nie wierzy... Trzymają się na uboczu cały rok. A potem kiedy jest spokojnie i biało i kiedy noce stają się długie, a wszyscy posnęli snem zimowym – wtedy wychodzą".

Tove Jansson "Zima Muminków"

Reposted fromhrafn hrafn viakwiatywewlosach- kwiatywewlosach-
heroinandziggypop
22:12
2950 745a 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl