Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

heroinandziggypop
19:57
Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po głosie. Nieobecność przybrała wygląd horyzontu. Zero pisze się samo.
— Wisława Szymborska
Reposted frommhsa mhsa viacyanidesun cyanidesun

June 23 2015

heroinandziggypop
21:47
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
heroinandziggypop
21:47
heroinandziggypop
20:59
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz

June 22 2015

heroinandziggypop
09:21
5964 d96a 390
Reposted fromizutu izutu viaweightless weightless
heroinandziggypop
09:21
Do not look for my heart any more;  the beasts have eaten it.
— Charles Baudelaire, Flowers of Evil (1857)
Reposted fromcaraseen caraseen viaweightless weightless
heroinandziggypop
09:20
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viaweightless weightless

June 20 2015

heroinandziggypop
21:05
4172 737a 390
Reposted frommisza misza viawyliczanka wyliczanka
heroinandziggypop
21:05
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.
— świetlicki
Reposted fromjustblog justblog viawyliczanka wyliczanka
heroinandziggypop
21:05
0622 5d58 390

June 10 2015

15:50
8806 fad2 390

hirxeth:

“You are beautiful. You’re the most beautiful girl in the world. You are my dream.”

Requiem for a Dream (2000) dir. Darren Aronofsky

Reposted frombuddhablink buddhablink viatedibea tedibea

June 08 2015

heroinandziggypop
20:13
Ludzie to są kurwa głupi. Codziennie się człowieku zastanawiam, jak ludzie mogą być tacy kurwa głupi.
— James Frey
Reposted frommahidevran mahidevran viawerterowska werterowska
heroinandziggypop
20:07
Nie można się wyrzec palenia, gdy nie ma czego całować. 
Reposted fromchocoway chocoway viawerterowska werterowska
heroinandziggypop
20:06
Reposted fromweightless weightless viamyinstantneed myinstantneed
heroinandziggypop
19:54
W jego ramionach stawała się kimś innym. Kimś bardziej przypominającym ją samą. 
— "Grzeszna miłość" (2001)
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

June 07 2015

heroinandziggypop
18:04
heroinandziggypop
17:43
4658 cc64 390
so true
17:43
heroinandziggypop
17:29
3051 644a 390
Kraków, MDA.
Reposted fromredshadow redshadow viaAmericanlover Americanlover
heroinandziggypop
17:27
4282 ea1d 390
Reposted fromrol rol viatedibea tedibea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl