Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

heroinandziggypop
12:54
4225 5de6 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
heroinandziggypop
12:54
4227 eb2e 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
heroinandziggypop
12:49
7056 d916 390
Reposted fromciarka ciarka via12101992 12101992

February 20 2017

heroinandziggypop
14:43
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viamisseverything misseverything

February 17 2017

heroinandziggypop
18:06
I to jest chyba to, co tak bardzo uzależnia mnie od niego. To uczucie, że nie można przeżyć bez niego czegoś “równie dobrego” albo czegoś “lepszego”. Po prostu nie można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromoutoflove outoflove via12101992 12101992
heroinandziggypop
18:06
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C "Brud"
Reposted fromatlantyda atlantyda via12101992 12101992
heroinandziggypop
18:06
Mała, gdy potrzebujesz pomocy, wsparcia, czy rady - poproś. Telepatia nie jest u ludzi na porządku dziennym.  Od tej zasady jest tylko jeden wyjątek - prawdziwy przyjaciel. On nigdy nie będzie pytał, czy wszystko w porządku, nie będzie czekał, aż przyjdziesz się zwierzyć. Przyjaciel po prostu zjawi się i nie pozwoli ci samej zmagać się z życiem.
— Listy do Małej
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty

July 05 2015

heroinandziggypop
18:41
4842 c637
18:41
3390 523c 390
heroinandziggypop
11:20
4488 038b 390
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viagrawklasy grawklasy

July 04 2015

heroinandziggypop
08:58
"Kiedy cię widzę, Świat się zatrzymuje. Zatrzymuje się i wszystko, co mi zostaje, to ty i moje oczy, które się w ciebie wpatrują. Nie ma nic więcej. Nie ma hałasu, nie ma innych ludzi, nie ma myśli ani zmartwień, nie ma wczoraj, nie ma jutra. Świat się po prostu zatrzymuje, i to piękne miejsce, i jesteś tylko ty. Tylko ty moje oczy, które się w ciebie wpatrują.
Patrzyłem.
Kiedy odchodzisz, Świat znowu odżywa i już mi się tak nie podoba. Po prostu chodzę po nim i czekam, aż znowu się zatrzyma. Uwielbiam kiedy się zatrzymuje. To najbardziej wyjebista rzecz, jaką kiedykolwiek znałem i czułem, najlepsza rzecz, i oto, piękna Dziewczyno, dlaczego ci się przyglądam".
— James Frey – Milion małych kawałków
Reposted fromkotowate kotowate viacytaty cytaty

July 01 2015

heroinandziggypop
20:50
Otóż albo jesteśmy parą, albo nie. Jak jesteśmy to nie tylko włazimy sobie na głowę, ale też na ramiona, piersi, tułów, ręce, nogi, płuca, nerki, serce, też na flaki, mózg, ślepą kiszkę. Do zesrania, uduszenia, utraty wszystkiego - swoistości, indywidualności i wolności zwłaszcza.
— J. Pilch - Zuza albo czas oddalenia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo via12101992 12101992
heroinandziggypop
20:49
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacytaty cytaty

June 28 2015

heroinandziggypop
20:38
3827 48c0 390
Reposted fromkarr4mba karr4mba viadyingfordance dyingfordance
heroinandziggypop
20:34
Ciągle na Ciebie umierałam, ale ten nawracający proces zmęczył mnie tak bardzo, że teraz na Twój widok nie chce mi się już wzruszać. Nawet ramionami.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viadyingfordance dyingfordance
20:34
heroinandziggypop
20:34
4084 44a0 390
Reposted fromgruubas gruubas viadyingfordance dyingfordance
heroinandziggypop
19:47
5102 90e8 390
Wiersze o moim psychiatrze 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty
heroinandziggypop
19:45
Banita twego serca i ciała, i życia,
Trędowaty, przed którym zamyka się drzwi,
Szukam w zamglonym lustrze własnego odbicia,
Rysów twarzy, rumieńców, uśmiechów i krwi.

Co za bladość! Ach, nie patrz! Wszystko się zapadło,
Zostało kilka wąskich i bolesnych bruzd,
Przebóg! Zlituj się! Zabierz straszne to zwierciadło,
Szaleństwo patrzy z oczu i z grymasu ust.

Przypominam: umarłem. To było niedawno.
Kochanymi rękami kopałaś mi grób;
I miałem śmierć jak nędznik, smutną i niesławną,
Jestem cieniem. I leżę jak cień u twych stóp.

Nikomu niepotrzebny w popiołach zagrzebię
Moje wiersze. I koniec. Urwała się nić.
Módl się za mną. To wszystko... Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć
— Jan Brzechwa
Reposted frompanimruk panimruk viapoezja poezja

June 27 2015

heroinandziggypop
10:55
4526 b0dd 390
"Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaou ou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl