Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2018

heroinandziggypop
17:57
8802 754b
Reposted fromtichga tichga viadancingwithaghost dancingwithaghost

June 29 2018

heroinandziggypop
08:30
heroinandziggypop
08:29
1489 59da 390
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost

March 23 2018

heroinandziggypop
19:04
Reposted fromlamborg lamborg viaddrunk ddrunk
heroinandziggypop
19:01

Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal. 

— Ignacy Karpowicz
heroinandziggypop
19:01
heroinandziggypop
19:01
Nie dotarło. Siedziała wkurwiona i zachowywała się jak milcząca idiotka. To niesamowite, że niektórzy nawet milcząc pierdolą głupoty.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viaonmelancholyhill onmelancholyhill
heroinandziggypop
18:58
Czy ty wiesz, co to znaczy być pijanym? Mój Boże! Tęsknić aż do skandalu prawie tak jak ja. Muszę się spieszyć, więc powiem Ci brudny, cholerny banał. Kocham nawet tę wodę, po której płyniesz...
— Morawski do Poświatowskiej - wtorek, 22 sierpnia 1958 roku
Reposted fromkwiatywewlosach- kwiatywewlosach-

February 11 2018

heroinandziggypop
10:44

November 13 2017

heroinandziggypop
20:47
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
heroinandziggypop
19:19
5268 764f 390
17/9/17
heroinandziggypop
19:14
będę na ciebie czekać siedem lat
siedemset pokoleń motyli
— Alvydas Šlepikas
heroinandziggypop
19:03
Wiedziała, że nic się przed nim nie ukryje. I doceniała to. Od lat pragnęła czegoś podobnego, kogoś, kto będzie w niej tak zakochany, że zechce znać jej myśli, studiować reakcje.
— Sierra Cartwright - "Boss"
heroinandziggypop
18:57
heroinandziggypop
11:02
Mówiła "nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek". Chodziło jej o to, że we wszystkim trzeba zachować dystans - w zawodzie, w małżeństwie, w miłości. A my często kochamy do końca. Babcia twierdziła, że to błąd. Wiedziała co mówi miała dwóch mężów.
— S. Celińska
heroinandziggypop
11:01
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
heroinandziggypop
11:01
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki,którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
— Magdalena Kozak
11:01
5949 1e00 390
heroinandziggypop
11:01
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viadancingwithaghost dancingwithaghost
11:00
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: “Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić”.
— Elżbieta Penderecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl